Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępinskiego.

Aktualnosci » Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępinskiego.

2024-01-09 11:00

  

Dnia 28 grudnia 2023 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego. Wybrano nowy Zarząd w składzie:  prezes - Wiesław Walas, wiceprezes - Andrzej Dyba, skarbnik- Danuta Wójciak, sekretarz - Elżbieta Szczepaniak i członek zarządu -Lucyna Langowicz. Z funkcji członka zarządu zrezygnowała Pani Seweryna Klein. W skład komisji rewizyjnej weszły: Danuta Grabowska – przewodnicząca, Weronika Gałecka – wiceprzewodnicząca, Jolanta Waliszewska – sekretarz. Podczas zebrania był obecny prof. Jerzy Babiak, przewodniczący Rady Programowej UTW.

 

Podsumowując działalność UTWPK, w 2022 r. zrealizowane zostały m.in. zajęcia w zakresie projektu ,, Akademia aktywnego Seniora w ramach Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Zajęcia dofinansowane były przez Starostwo Powiatowe w Kępnie. Dzięki projektowi seniorzy mogli skorzystać z zajęć wokalnych, jogi oraz z zajęć na basenie. Ponadto w ramach działalności Stowarzyszenia UTWPK przeprowadzono spotkania autorskie i wykłady dla studentów.

 

 
  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com