Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Konkurs "Senior w obiektywie"

Aktualnosci » Konkurs "Senior w obiektywie"

2014-08-14 12:22

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:

 1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
 2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
 4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
 5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
 6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Senior w obiektywie - obejmuje prace, których autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
 • Senior za obiektywem - "Najważniejsze dla mnie jest / są..." obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl.

Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku na adres Fundacja Dworek Skórzewski, ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com.

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com