Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Wykład prof. dr hab. Izoldy Kiec.

Aktualnosci » Inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Wykład prof. dr hab. Izoldy Kiec.

2023-09-29 15:57

  

Dnia  05.10.2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kepnie odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego. Na wykład zaprosiliśmy panią profesor Izoldę Kiec, literaturoznawczynię, teatrolożkę i kulturoznawczynię. Pani profesor zajmuje się literaturą (głównie poezją) i teatrem (popularnym i emigracyjnym) XX wieku oraz badaniem form popularnych (przede wszystkim kabaretem, piosenką i musicalem) oraz metodologią badań kultury popularnej. Inspiruje ją krytyka feministyczna, gender studies i szkoła nowej krytyki, zwłaszcza metoda tzw. bliskiego czytania. Jest edytorką poezji Zuzanny Ginczanki; w 1991 roku opublikowała jej wybór wierszy pt. Udźwignąć własne szczęście, w 2014 roku pełną edycję twórczości pt. Wiersze zebrane. W 2014 roku założyła Fundację Instytut Kultury Popularnej, której jest prezeską i w ramach której współtworzy m.in. projekt Archiwum Kultury Popularnej, jest redaktorką naczelną rocznika „Studia z Kultury Popularnej” oraz redaguje serię wydawniczą Wielkopolskie Mikrohistorie. Tytuł wykładu "Zuzanna Ginczanka i Felicja Kruszewska. Poetki dwudziestolecia międzywojennego czytane dzisiaj". Serdecznie zapraszamy.

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com