Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Dnia 30.12.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego.

Aktualnosci » Dnia 30.12.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:30 odbędzie się Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego.

2019-12-13 21:13

W oparciu o §21 Statutu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 30.12.2019 r. o godz. 16.30 w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie.

 

Proponowany początek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

3. Wybór Protokulanta w głosowaniu jawnym

4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Zatwierdzenie porządku obrad

6. Analoza sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2018 rok.

7. Analiza sprawodzania z działania Komisji Rewizijnej w 2018 roku.

8. Głosowanie nad przyjęciem uchwałw następujących sprawach:

    - Uchwaław sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok (bilans, rachunek zysków i strat)

    - Uchwała w sprawie zatwierdzenia z działalności zarządu za 2018 rok.

    - Uczwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018

9. Wybór sekretarza uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego.

10.Wolne głosy i wnioski

11.Zakończenie obrad.

 

W przypadku braku quorum wyznacza się drugi termin Walnego Zbrania Członków Srowarzyszenia w dniu 30.12.2019 o godz. 17:00

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com