Komunikaty

Uwaga!

Prosimy o dokonywanie bieżących wpłat za II semestr :czesne i opłaty za zajęcia płatne - u swoich sekcyjnych starostów.

 

Patronat

Logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Logo Wrocławskiego Uniwersytetu PrzyrodniczegoWrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

Biblioteka z certyfikatem najwyższej jakości. Certyfikat "Najlepsze w Polsce"-"The Best in Poland" po raz czwarty dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

Aktualnosci » Biblioteka z certyfikatem najwyższej jakości. Certyfikat "Najlepsze w Polsce"-"The Best in Poland" po raz czwarty dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

2018-05-25 15:16
  • Wiesław Walas i dr hab. Halina Lorkowska ,profesor i rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu podczas wręczenia certyfikatu.
    Wiesław Walas i dr hab. Halina Lorkowska ,profesor i rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu podczas wręczenia certyfikatu.

Kępińska biblioteka powiatowa nominowana została do grona laureatów XXIX Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług "Najlepsze w Polsce" i już po raz kolejny otrzymała certyfkat za:"promowanie tworczych dokonań mieszkańców Regionu oraz działania na rzecz czytelnika niepelnosprawnego". Celem Konkursu jest promocja i wyróżnienie najlepszych zdaniem konsumentow, usług na rynku europejskim. Zgodnie z regulaminem konkursu czytelnicy"Naszego Głosu Poznańskiego", słuchacze Radia Poznań i użytkownicy internetu swoimi głosami ponownie zakwalifikowali kępińską PBP do grona instytucji świadczących najlepsze usługi oferowane w Polsce. Podczas uroczystego podsumowania XXIX edycji konkursu certyfikat odebrał dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie Wiesław Walas. Uroczystość odbyła się 26 kwietnia 2018r. w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikat upoważnia do umieszcznia na materiałach reklamowych biblioteki godła "Najlepsze w Polsce" przez najbliższe 3 lata.  "Najlesze w Polsce"-"The Best in Poland"(dawniej "Dobre, bo polskie") to jeden z najstarszych konkursów promujących firmy, instytucje i ich usługi odbywa się już od 2000 r.  Jego organizatorem jest Towarzystwo im.Hipolita Cegielskiego, a patronat medialny sprawują: "Nasz Głos Poznański", TVP S.A. Oddział w Poznaniu, Radio Poznań, Europejski Magazyn Internetowy "Euro-Partner". Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął prof. Tadeusz Wallas , prorektor ds. kadry i finansów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com